Unieke aansprakelijkheids- verzekering voor ‘flex’-branche

Terug naar nieuws overzicht
Unieke aansprakelijkheidsverzekering

Artikel delen:

Het is uitzenden-verzekerd gelukt om in samenwerking met een grote verzekeraar een uniek product in de markt te zetten op het gebied van aansprakelijkheidsverzekering. Het gaat te ver om de complete voorwaarden hier op te nemen, maar onderstaand de belangrijkste punten.

  • Er is meeverzekerd tot max 50.000 euro een vermogensschadedekking indien er uitzendkrachten uitgezonden worden die niet aan de gevraagde/geëiste certificeringseisen voldoen;
  • Indien er incidenteel wordt afgeweken van de leveringsvoorwaarden dan is dat standaard meeverzekerd !
  • Een scherpe concurrerende premie ;
  • Indien er ‘kantoorpersoneel’ gedetacheerd wordt dan zijn er mogelijkheden voor het meeverzekeren van beroepsaansprakelijkheid ;
  • Er is, indien er een eerdere aansprakelijkheidspolis liep, inloopdekking geregeld voor schades die zich voorgedaan hebben voor ingangsdatum van de polis maar nog niet bekend zijn.
  • We maken gebruik van een uniek kort aanvraagformulier welke ontwikkeld is specifiek voor de uitzend-/ detacheringsbranche.

Met deze aansprakelijkheidsverzekering hebben we de mogelijkheid gecreëerd voor onze klanten om verder te groeien en hebben ze de zekerheid te hebben dat er naar de toekomst toe een sluitende aansprakelijkheidsverzekering is die voldoet aan de wensen die er juist vanuit de (grote) opdrachtgevers zijn. Neem voor de exacte condities met ons contact op.  Marten Bogmans

Meer nieuws

Leveringsvoorwaarden vs contractvoorwaarden. Kijk goed uit !

Als adviseur krijgen we bijna wekelijks voorwaarden die door opdrachtgevers/ inleners worden opgelegd aan onze...

Lees meer

Wat bied de cyberverzekering nu echt?

Vroeger sloten we vaak als eerste een brand-verzekeringen. Die tijd is voorbij. De cyberverzekering is...

Lees meer