Huisvesting

Op het moment dat u uitzendkrachten gaat huisvesten moet u ook zorgen voor de veiligheid van hen. De aansprakelijkheidsverzekering moet erop aangepast worden en er zullen verplichtingen zijn mbt Scope 8 en Scope 10 keuringen. Wij kunnen u daarin adviseren en helpen. Neem gerust contact met ons op.

Huisvesting

We hebben buitenlandse uitzendkrachten steeds harder nodig om functies in Nederland vervuld te krijgen. De huisvesting van deze werknemers blijft een probleem en heb je dat voor elkaar dan doen verzekeraars weer moeilijk. We hebben daar al veel jaren ervaring mee en hebben nog steeds oplossingen binnen de verzekeringsmarkt hiervoor.  Je hebt als verhuurder wel verplichtingen en aansprakelijkheden dus zorg dat alles goed op orde is en voldoet aan de keuringseisen.

Buitenlandse uitzendkrachten

Als specialist hebben we mogelijkheden voor het verzekeren van woonhuizen/ opstallen voor huisvesting. Verzekeraars stellen wel eisen mbt de Scope 10 keuring van de electrische installatie en eisen dat voldaan wordt aan de eisen die het SNF-keurmerk stelt. Zorg, indien mogelijk, ook voor toezicht door werknemers die dezelfde taal spreken.

SNF-keurmerk

Met het SNF-keurmerk wordt aangetoond dat arbeidsmigranten op de juiste manier gehuisvest worden. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid, toezicht en beheer. Met name de brandveiligheid is natuurlijk voor verzekeraars van belang.

Hotels

We hebben ook ‘hotels’ verzekerd waar een grote groep arbeidsmigranten wordt gehuisvest. Deze risico’s moeten we onderbrengen op de verzekeringsbeurs. Met onze klanten nemen we ook jaarlijks door welke eisen in deze polissen zijn opgenomen aangezien dit vrij complex kan zijn. Doel is tevens om te zorgen dat deze risico’s ook in de toekomst verzekerbaar blijven.

10 voordelen MEB-Flex Mantelpakket

  • Scherpe premies
  • Unieke aansprakelijkheidsverzekering
  • Flexbranche-helpdesk
  • Afwijken leveringsvoorwaarden mogelijk
  • Samenwerking 25 verzekeraars
  • Onafhankelijk advies
  • Besparen op Eigen Risico Dragen Ziektewet
  • Collectieve inkoop-mogelijkheden
  • Ervaren Register-makelaars in Assurantien (RMiA)
  • Pensioenregeling voor vaste medewerkers