Aansprakelijkheid

Een goede Aansprakelijkheidsverzekering is van essentieel belang!

  • Inclusief letsel uitzendkrachten
  • Dekking in alle situaties

Voor de detachering- en uitzendbranche gelden specifieke aansprakelijkheidsrisico’s die om meer dan een standaard oplossing vragen. Zeker omdat er door grote opdrachtgevers in contracten wordt gevraagd af te wijken van de eigen leveringsvoorwaarden. Daardoor worden er ongemerkt grotere risico’s genomen dan bekend. De uitzendkracht kan bij letsel echter zowel het uitzendbureau als de inlener aansprakelijk stellen. Daarom is het ook belangrijk om zelf verzekerd te zijn voor ongevallen en aansprakelijkheid.

Wij komen tegen in de markt dat:

  • De Algemene Voorwaarden niet goed zijn ingebracht
  • Dat er voor een hele grote opdracht accoord wordt gegaan met de voorwaarden van de opdrachtgever;
  • Dat de rechter toch oordeelt dat het uitzendbureau aansprakelijk is;
  • Arbo-documenten niet zijn ingevuld.
  • Ons advies is om de Algemene Voorwaarden op een correcte manier van toepassing te verklaren. Dit moet voordat een eerste opdracht begint en bij voorkeur verzoeken aan de opdrachtgever om de algemene voorwaarden te laten ondertekenen.

Mochten er situaties zijn waarbij de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, dan hebben wij, en dat is nog steeds uniek in de markt, de mogelijkheid om dit risico op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven aanvullend mee te verzekeren.