Hoe zit het nu met bemiddeling ZZP’ers en aansprakelijkheid ?

Terug naar nieuws overzicht
zzp bemiddeling aansprakelijkheid

Artikel delen:

We zijn onlangs uit gaan zoeken of het kan dat een bemiddelaar van ZZP’ers aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld een bedrijfsongeval van die ZZP’er?

Dit is geen makkelijke materie en bij bestudering van verschillende casussen lijkt elk geval weer anders te zijn. Onderstaand hebben we wel de grote lijnen opgenomen die van toepassing zijn.

De conclusie is dat een ZZP’er die voor een opdrachtgever werkt wel zeker als werknemer gezien kan worden. Omdat de opdrachtgever ook de bemiddelaar kan zijn (of de daadwerkelijke opdrachtgever bestaat niet meer cq is failliet ) is ook de bemiddelaar niet gevrijwaard. Mede daarbij van belang is dat door de bemiddelaar niet is afgeweken van de aansprakelijkheidsbeperkingen in de eigen ABU of NBBU-voorwaarden.

Werknemers in loondienst worden in Nederland goed beschermd wanneer hen een arbeidsongeval overkomt. Een werkgever is namelijk al heel snel aansprakelijk voor een arbeidsongeval en zal de volledige schade door het ongeval van de werknemer moeten vergoeden.

Veel regels die voor mensen in loondienst gelden, zijn echter niet van toepassing op zzp’ers/eenmanszaken. Als zzp’er word je geacht je eigen (financiële) risico’s te dragen, waaronder bijvoorbeeld het risico van arbeidsongeschiktheid door een ongeval tijdens het werk. Tachtig procent van de zzp’ers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat de premie erg hoog is. Veel zzp’ers lopen daarmee een groot financieel risico.

Wanneer krijgt een zzp’er schadevergoeding van zijn opdrachtgever?

Wanneer voldaan is aan een drietal voorwaarden, dan val je als zzp’er toch onder dezelfde beschermingsbepaling als een werknemer in loondienst die een bedrijfsongeval overkomt. De opdrachtgever is dan aansprakelijk alsof hij een werkgever is en de zzp’er zijn werknemer. Dat maakt de kans veel groter dat alle schade van de zzp’er wordt vergoed door de opdrachtgever. Er moet dan wel zijn voldaan alle drie de volgende voorwaarden:
1. de zzp’er is voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk van zijn opdrachtgever, en;
2. de zzp’er bevindt zich in een met een ‘gewone’ werknemer vergelijkbare positie, en;
3. de werkgever heeft zijn zorgplicht tegenover de zzp’er geschonden.

Aan voorwaarde 1 zal bijvoorbeeld zijn voldaan als de opdrachtgever een zzp’er die dakdekker is inhuurt en hem voorziet van steigers en hoogwerkers tijdens zijn werk. Wanneer deze opdrachtgever een dakdekkersbedrijf is dat zelf ook dakdekkers in loondienst heeft, is ook voldaan aan voorwaarde 2. Komt vervolgens vast te staan dat de zzp’er van het dak is gevallen en dit voorkomen had kunnen worden door hem een valharnas te laten dragen, dan is ook de zorgplicht geschonden (voorwaarde 3). Omdat aan alle drie de voorwaarden is voldaan, zal de opdrachtgever in principe schadevergoeding moeten betalen aan de zzp’er. Stel dat de opdrachtgever zijn premie niet betaald heeft of failliet is , dan is er natuurlijk een kans dat de claim terug komt bij de bemiddelaar.

Kortom

Hoe meer een zzp’er ‘lijkt’ op een eigen werknemer van de opdrachtgever, hoe groter de kans is dat de opdrachtgever aansprakelijk is als hij zijn zorgplicht (voorwaarde 3) heeft geschonden.

In de komende jaren zal moeten blijken uit jurisprudentie of de bemiddelaar altijd zijn aansprakelijkheid kan afwenden door het hanteren van voorwaarden. Uitgangspunt bij juridische zaken blijft dat de rechter de kant van de ZZP ér zal kiezen als deze tussen wal en schip dreigt te vallen. Ons advies is dan ook om de omzet mbt de bemiddeling van ZZP érs ook op te geven op de aansprakelijkheidspolis en in de hoedanigheid op te laten nemen dat er tevens bemiddeling van ZZP érs van toepassing is. Dat zorgt toch voor rust en dat is mede het doel van een verzekering.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Marten Bogmans

Specialist Verzekering Flexbranche

Meer nieuws

Leveringsvoorwaarden vs contractvoorwaarden. Kijk goed uit !

Als adviseur krijgen we bijna wekelijks voorwaarden die door opdrachtgevers/ inleners worden opgelegd aan onze...

Lees meer

Unieke aansprakelijkheids- verzekering voor ‘flex’-branche

Het is uitzenden-verzekerd gelukt om in samenwerking met een grote verzekeraar een uniek product in...

Lees meer