Author Archives: M. Bogmans

Annulering reis i.v.m. het coronavirus.

Wat we nu meemaken met het corona-virus is ongekend. Wij worden natuurlijk ook veel gebeld met vragen over de reisverzekering en annulering. Onderstaand in het kort wat we hierover kunnen mededelen.

Het beste kan er eerst contact worden opgenomen met het reisbureau, de touroperator, hotel of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt om de mogelijkheden tot omboeken of annuleren te bespreken.

Mochten er annuleringskosten betaald moeten worden, omdat u niet alles terugkrijgt of de reis niet kan worden verplaatst, dan kan er met ons contact worden opgenomen. Of er wel of geen dekking is hangt van de verzekeraar en de voorwaarden af. Wij verzoeken u in dat geval telefonisch contact met ons op te nemen. Wij bekijken dan welke polisvoorwaarden gelden en/of we de kosten kunnen claimen bij de verzekeraar.

We kunnen deze zomer op vakantie, maar niet zomaar overal en er zijn hoe dan ook onzekerheden.”

Een van die onzekerheden kan zijn, dat je op reis ziek wordt. Mocht je ziek worden, moet je je lokaal melden en bij de alarmcentrale van de betreffende reisverzekeraar. En als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis, dan zijn de medische kosten gedekt onder de reisverzekering. Repatriëring is niet aan de orde, behalve als er een medische noodsituatie is. Dan kan de reisverzekeraar in overleg met de betreffende persoon besluiten om tot repatriëring over te gaan.”

Heeft u een andere vraag of weet u niet of er een doorlopende annuleringsverzekering is dan mag u natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen via 0162-466330 of een mail sturen naar info@mebnet.nl.

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt steeds dichterbij !!

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Dit nieuwe arbeidsrecht heeft nogal verstrekkende gevolgen.

In februari ging de Tweede Kamer akkoord met dit wetsvoorstel dat op 1 januari 2020 in werking moet treden. De eerste kamer moet er in mei 2019 zijn goedkeuring aan geven maar het is zinvol om nu al goed te kijken wat de gevolgen kunnen zijn. Onderstaand een viertal belangrijke wijzigingen die in die wet zijn opgenomen.

Transitievergoeding wordt uitgekleed
De transitievergoeding wordt verder verminderd en is straks voor iedereen gelijk: 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daar staat wel tegenover dat iedere werknemer vanaf de eerste dag van zijn dienstverband recht krijgt op een transitievergoeding. Nu bestaat dat recht pas na een dienstverband van 24 maanden. Dit houdt dus in dat de werknemer die in de eerste week van zijn proeftijd wordt ontslagen, naar rato recht heeft op een transitievergoeding. Dat wordt een flinke administratieve belasting !

Terugkeer van het jaarcontract
Omdat met de invoering van de nieuwe wetgeving iedere werknemer vanaf dag 1 recht krijgt op een transitievergoeding, bestaat er geen reden meer om te contracteren voor een periode die korter is dan 24 maanden. Kortom, het vertrouwde jaarcontract komt weer in beeld, waarbij twee keer kan worden verlengd en de werknemer voor een periode van 3 jaar flexibel kan worden ingezet.

Positie oproepkrachten wordt sterk verbeterd
Werkgevers moeten voortaan 4 dagen van te voren bekend maken op welke dagen een werknemer zijn arbeid moet verrichten. Hierdoor wordt voorkomen dat werknemers zich min of meer permanent beschikbaar moeten houden. Een oproepkracht hoeft niet te verschijnen als een werkgevers hem of haar niet binnen de 4-dagen-termijn heeft opgeroepen.
Heeft een contract 12 maanden geduurd, dan moet de werkgever een aanbod doen aan de werknemer voor een vast aantal uren gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Dit moet telkens worden gedaan binnen 1 maand na afloop van deze periode. Voor werknemers die in 2019 al aan dit vereiste voldoen, kent de nieuwe regeling 1 maand uitstel. Concreet betekent dit dat een werkgever tenminste op 1 februari 2020 een aanbod moet hebben gedaan aan deze groep werknemers. Kortom, het aantal uren in 2019 is hier dus bepalend. Als wordt gewerkt met tijdelijke contracten, kan een werkgever- met deze wijzigingen op komst – overwegen of verlenging nog wenselijk is !!
Voor seizoensgebonden arbeid (land- en tuinbouw) bestaat overigens de mogelijkheid om van deze regels in een cao af te wijken.

Payrollen wordt minder aantrekkelijk !
Er wordt een wettelijke definitie van payrolling geïntroduceerd. Tevens hebben payrollmedewerkers straks recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de opdrachtgever die eenzelfde of een gelijkwaardige functie vervullen. Er kan niet meer gebruik worden gemaakt van het lichtere uitzendregime. Dit kan worden gezien als een nieuwe maatregel om de inzet van payrollconstructies te ontmoedigen.

Kortom , deze wet heeft grote gevolgen voor de uitzend en payrollbranche maar ook voor alle bedrijven die regelmatig met personeelswisselingen te maken hebben. Wij houden voor u in de gaten of de wet er ook komt en of er nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Marten Bogmans
Specialist Flexbranche .

Lees meer

Hoe zit het nu met bemiddeling ZZP’ers en aansprakelijkheid ?

We zijn onlangs uit gaan zoeken of het kan dat een bemiddelaar van ZZP’ers aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld een bedrijfsongeval van die ZZP’er?

Dit is geen makkelijke materie en bij bestudering van verschillende casussen lijkt elk geval weer anders te zijn. Onderstaand hebben we wel de grote lijnen opgenomen die van toepassing zijn.

De conclusie is dat een ZZP’er die voor een opdrachtgever werkt wel zeker als werknemer gezien kan worden. Omdat de opdrachtgever ook de bemiddelaar kan zijn (of de daadwerkelijke opdrachtgever bestaat niet meer cq is failliet ) is ook de bemiddelaar niet gevrijwaard. Mede daarbij van belang is dat door de bemiddelaar niet is afgeweken van de aansprakelijkheidsbeperkingen in de eigen ABU of NBBU-voorwaarden.

Werknemers in loondienst worden in Nederland goed beschermd wanneer hen een arbeidsongeval overkomt. Een werkgever is namelijk al heel snel aansprakelijk voor een arbeidsongeval en zal de volledige schade door het ongeval van de werknemer moeten vergoeden.

Veel regels die voor mensen in loondienst gelden, zijn echter niet van toepassing op zzp’ers/eenmanszaken. Als zzp’er word je geacht je eigen (financiële) risico’s te dragen, waaronder bijvoorbeeld het risico van arbeidsongeschiktheid door een ongeval tijdens het werk. Tachtig procent van de zzp’ers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat de premie erg hoog is. Veel zzp’ers lopen daarmee een groot financieel risico.

Wanneer krijgt een zzp’er schadevergoeding van zijn opdrachtgever?

Wanneer voldaan is aan een drietal voorwaarden, dan val je als zzp’er toch onder dezelfde beschermingsbepaling als een werknemer in loondienst die een bedrijfsongeval overkomt. De opdrachtgever is dan aansprakelijk alsof hij een werkgever is en de zzp’er zijn werknemer. Dat maakt de kans veel groter dat alle schade van de zzp’er wordt vergoed door de opdrachtgever. Er moet dan wel zijn voldaan alle drie de volgende voorwaarden:
1. de zzp’er is voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk van zijn opdrachtgever, en;
2. de zzp’er bevindt zich in een met een ‘gewone’ werknemer vergelijkbare positie, en;
3. de werkgever heeft zijn zorgplicht tegenover de zzp’er geschonden.

Aan voorwaarde 1 zal bijvoorbeeld zijn voldaan als de opdrachtgever een zzp’er die dakdekker is inhuurt en hem voorziet van steigers en hoogwerkers tijdens zijn werk. Wanneer deze opdrachtgever een dakdekkersbedrijf is dat zelf ook dakdekkers in loondienst heeft, is ook voldaan aan voorwaarde 2. Komt vervolgens vast te staan dat de zzp’er van het dak is gevallen en dit voorkomen had kunnen worden door hem een valharnas te laten dragen, dan is ook de zorgplicht geschonden (voorwaarde 3). Omdat aan alle drie de voorwaarden is voldaan, zal de opdrachtgever in principe schadevergoeding moeten betalen aan de zzp’er. Stel dat de opdrachtgever zijn premie niet betaald heeft of failliet is , dan is er natuurlijk een kans dat de claim terug komt bij de bemiddelaar.

Kortom: hoe meer een zzp’er ‘lijkt’ op een eigen werknemer van de opdrachtgever, hoe groter de kans is dat de opdrachtgever aansprakelijk is als hij zijn zorgplicht (voorwaarde 3) heeft geschonden.

In de komende jaren zal moeten blijken uit jurisprudentie of de bemiddelaar altijd zijn aansprakelijkheid kan afwenden door het hanteren van voorwaarden. Uitgangspunt bij juridische zaken blijft dat de rechter de kant van de ZZP ér zal kiezen als deze tussen wal en schip dreigt te vallen. Ons advies is dan ook om de omzet mbt de bemiddeling van ZZP érs ook op te geven op de aansprakelijkheidspolis en in de hoedanigheid op te laten nemen dat er tevens bemiddeling van ZZP érs van toepassing is. Dat zorgt toch voor rust en dat is mede het doel van een verzekering.

Marten Bogmans

Specialist Verzekering Flexbranche

Lees meer

Wat bied de cyberverzekering nu echt?

Vroeger sloten we vaak als eerste een brand-verzekeringen. Die tijd is voorbij. De cyberverzekering is een belangrijkere verzekering. Met name omdat we zien dat er steeds sneller geprocedeerd wordt. Zodra als er persoonlijke informatie op straat komt (bijvoorbeeld al door een gestolen laptop) is er een kans dat de claims volgen.

Daarnaast ontbreekt bij de meesten de kennis hoe om te gaan met een cyber-aanval, hacking, schending AVG-plicht of het versleutelen van je bestanden. De cyberverzekering heeft gespecialiseerde bedrijven waarbij gewerkt wordt volgens een vaste procedure ( Incident Response Plan).

Onderstaand heel kort een aantal zaken (niet uitputtend) van wat er onder de cyberverzekering valt:

– Inbreuk op privacy (ook boetes zijn meeverzekerd)
– Cyber- aansprakelijkheid
– Bedrijfsschade door cyberaanvallen
– Hacker – schade
– Cyber afpersing (ransomware)
– Verlies van geld op een rekening (tot een max van 25.000 euro)

De eisen die verzekeraars stellen zijn afhankelijk van de omzet van uw bedrijf. Mocht u daar vragen over hebben, neem met ons contact op.

Onze ervaring tot nu is dat zeker de grotere uitzend- payrolling- en detacheringsbedrijven deze verzekering afsluiten. De boetes en juridische kosten zijn dan met name de reden voor het afsluiten. In de huidige tijd, met de huidige wetgeving, snelle juridische conflicten en alle software in de cloud, ontkom je er eigenlijk niet meer aan om deze verzekering aan het pakket toe te voegen.

We hebben van verzekeraars ook schadevoorbeelden ontvangen waarbij we zien dat de kosten snel oplopen. Mocht u deze willen ontvangen dan is dat geen probleem. Vraag ze bij ons op.

M.vr.gr.

Marten Bogmans RAiA

Lees meer

Zorg voor een goede voorbereiding op AVG per mei 2018 !

Als uitzend- of payrollorganisatie houd u een hele brede database bij van gegevens van uitzendkrachten / werknemers evt. zzp’ers. Dat is de belangrijkste asset van uw onderneming.

Met de komst van AVG per 25 mei 2018 wordt het nog belangrijker om deze gegevens op een goede manier te beheren. Aandachtspunten daarbij zijn o.a. :

– Stel een calamiteitenplan datalekken op
– Controleer uw privacy-verklaring (bijv. op uw website)
– Sluit een verwerkersovereenkomst met uw webontwikkelaar/ hostingprovider

De boetes die uitgedeeld kunnen worden  zijn bovendien vanaf mei dit jaar, ten gevolge van deze wetgeving, ook groter.

Omdat gegevens digitaal opgeslagen worden en het voor u of uw organisatie niet te doorgronden is of alles goed beveiligd is en dat er totaal geen risico is dat gegevens op straat komen te liggen, adviseren wij onze klanten om een Cyber en Data Riskverzekering af te sluiten. De premies vallen op zich mee, maar nog belangrijker is de ondersteuning van specialistische bedrijven waar van gebruik gemaakt kan worden als er sprake is van een calamiteit.

Bovendien is meeverzekerd de gevolgen van gestolen privacy-gevoelige gegevens en evt. boetes opgelegd door toezichthouders !!

Voor een offerte kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Marten Bogmans

Sr.  Adviseur zakelijke verzekeringen

 

Lees meer

Gefeliciteerd Nettstaff en Nextpayroll !

Als adviseur voor de uitzend- detacherings- en payrollbedrijven volgen we elk jaar met belangstelling de lijst van FlextopGroeiers die door Flexmarkt gepubliceerd wordt.

 

Door Flexmarkt wordt de omzetranglijst verdeeld in vijf categorieën , gebaseerd op omzet. In twee van de vijf categorieën staan klanten van ons kantoor bovenaan, Nettstaff B.V. (hoofdkantoor Rotterdam) en Nextpayroll B.V.  (hoofdkantoor Breda). Bij deze onze felicitaties aan hen voor deze sterke omzetgroei.

 

Wat de groei van hen met name zo bijzonder maakt is dat het volkomen autonome groei betreft, zonder overnames. Als gespecialiseerd adviseur voor de ‘flex-branche’ proberen we onze relaties daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen wat betreft risico’s, verzekeringen en pensioenen zodat zij zich volledig kunnen bezig houden met de focus op verdere groei.

 

Gezien het strategisch beleid en de bedrijfsvoering van beide bedrijven hebben we er alle vertrouwen in dat ze volgend jaar weer meedoen om ‘de prijzen’.  Nogmaals gefeliciteerd !

 

Marten Bogmans

Branchespecialist Flexmarkt

Lees meer

Unieke aansprakelijkheids- verzekering voor ‘flex’-branche

Het is uitzenden-verzekerd gelukt om in samenwerking met een grote verzekeraar een uniek product in de markt te zetten op het gebied van aansprakelijkheidsverzekering. Het gaat te ver om de complete voorwaarden hier op te nemen, maar onderstaand de belangrijkste punten.

  • Er is meeverzekerd tot max 50.000 euro een vermogensschadedekking indien er uitzendkrachten uitgezonden worden die niet aan de gevraagde/geëiste certificeringseisen voldoen;
  • Indien er incidenteel wordt afgeweken van de leveringsvoorwaarden dan is dat standaard meeverzekerd !
  • Een scherpe concurrerende premie ;
  • Indien er ‘kantoorpersoneel’ gedetacheerd wordt dan zijn er mogelijkheden voor het meeverzekeren van beroepsaansprakelijkheid ;
  • Er is, indien er een eerdere aansprakelijkheidspolis liep, inloopdekking geregeld voor schades die zich voorgedaan hebben voor ingangsdatum van de polis maar nog niet bekend zijn.
  • We maken gebruik van een uniek kort aanvraagformulier welke ontwikkeld is specifiek voor de uitzend-/ detacheringsbranche.

Met deze aansprakelijkheidsverzekering hebben we de mogelijkheid gecreëerd voor onze klanten om verder te groeien en hebben ze de zekerheid te hebben dat er naar de toekomst toe een sluitende aansprakelijkheidsverzekering is die voldoet aan de wensen die er juist vanuit de (grote) opdrachtgevers zijn. Neem voor de exacte condities met ons contact op.  Marten Bogmans

Lees meer

1-1-2017 een unieke kans voor WGA-Vast en WGA-flex ?

Bovenstaande vraag draait om het feit of het zinvol is om deze premie via de beschikking Werkhervattingskas te blijven betalen of om te bekijken of er andere opties zijn. Onderstaand ga ik in op de opties die er zijn en waarom het wellicht een unieke kans is. Kort samengevat zijn er drie opties die onderstaand apart opgenomen zijn.

Optie 1 : Bij het UWV Blijven
Als er niets gedaan wordt dan wordt per 1 januari 2017 de WGA-vast premie en de WGA-flex premie gecombineerd tot 1 premie. De hoogte van die premie zal in november door het UWV/ Belastingdienst gecommuniceerd worden. Voor de uitzendbranche (sector 52) betekent dit dat als de premies van 2016 opgeteld worden dan zou dat uitkomen op een premie van (+/-) 1,75 % over het loon. Wat de premie voor 2017 gaat doen is natuurlijk nog niet bekend .

Optie 2 : Volledig eigen risico drager worden voor de WGA
Voor grotere ondernemingen is dit een optie. Dit moet voor 1 oktober 2016 aangevraagd zijn bij de belastingdienst/ UWV. Concreet betekent dit dat de werkgever maximaal 10 jaar de WGA-lasten moet doorbetalen aan een ex-werknemer/ uitzendkracht. In het geval van langdurige/ permanente arbeidongeschiktheid zijn dit natuurlijk bedragen die behoorlijk kunnen oplopen.
Wat het zo interessant maakt, is dat bij het overstappen per 1-1-2017 lopende gevallen bij het UWV achterblijven (de zogenaamde staartlasten). Als je halverwege dit jaar geen langdurig verzuimgevallen hebt dan weet je als bedrijf zeker dat de eerste twee jaar geen instroom hebt. Met andere woorden als er lopende WIA-flexuitkeringen zijn dan zullen die door het UWV in de toekomst doorberekend worden in de WGA-vast en WGA-flex premie en door uit te stappen voorkom je dat. Een goede afweging wat te doen is natuurlijk aan te raden. De financiële consequenties kunnen groot zijn.

Optie 3: Eigen risico drager worden met verzekeringsoplossing
Er zijn op dit moment veel bedrijven die reeds voor de WGA-vast een polis hebben lopen. Verzekeraars zijn zich aan het beraden wat ze gaan doen. Op de WGA-vast hebben ze veel verlies geleden en de WGA-flex komt er nu nog extra bij. Er is echter zeker beweging op deze markt. Wij kunnen hiervoor inmiddels in samenwerking met verzekeraars een oplossing bieden maar zijn ook nog in afwachting van het standpunt en premies van een aantal verzekeraars. Verzekeraars zullen voor 1 oktober 2016 offertes afgegeven moeten hebben. Mijn verwachting is dat ze de aanloop niet aan zullen kunnen en dat het dus zaak is om tijdig hiermee aan de slag te gaan. Overigens worden ook bij deze optie de staartlasten achtergelaten bij het UWV.

De ideale combinatie is daarbij om meteen ook voor de ziektewet eigen risicodrager te zijn aangezien er dan in combinatie met de verzuimverzekering een oplossing is om vanaf het begin van ziekte/arbeidsongeschiktheid goede begeleiding en ondersteuning te geven. Dit zou een lagere instroom op moeten leveren en zo ook een lagere WGA-vast/flex premie. Dat is de insteek die mijns inziens op de langere termijn ook het beste is voor de kostprijs van de onderneming en dus voor de concurrentiepositie.

Drs. Marten Bogmans

Sr Adviseur Flexbranche

Lees meer

Leveringsvoorwaarden vs contractvoorwaarden. Kijk goed uit !

Als adviseur krijgen we bijna wekelijks voorwaarden die door opdrachtgevers/ inleners worden opgelegd aan onze klanten. Wij beoordelen deze en kijken of ze aansluiten op de lopende verzekeringspolissen.

De belangrijkste boodschap die we hier vooral willen meegeven is om heel kritisch naar de opgelegde voorwaarden te kijken en om, indien mogelijk, zeker niet accoord te gaan met alle eisen/ voorwaarden die neergelegd worden.

Om een voorbeeld te geven. We zien redelijk voorbij komen dat er contracten worden neergelegd waarbij onze klant verantwoordelijk is voor ‘alle ‘ directe en indirecte schade. De directe schade is in het algemeen verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, maar het woordje alle (indirecte) schade gaat erg ver. Als er eenmaal getekend is besef dan goed dat de tegenpartij bijna alles kan schuiven onder de noemer ‘indirecte’ schade.

Daarnaast zien we, met name bij Amerikaanse opdrachtgevers, dat er allerlei aansprakelijkheden worden geëist die of niets met de opdracht hebben te maken of zelfs niet verzekerd kunnen worden in Nederland. Onze ervaring is dat als er in discussie wordt gegaan met de opdrachtgever het absoluut mogelijk is om een aantal eisen geschrapt te krijgen.

Bovendien kan een krappe marge op een opdracht volledig verdwijnen doordat er een schade geclaimd wordt die , o.b.v. de contractvoorwaarden, niet afgehouden kan worden en er dus een behoorlijk eigen risico moet worden afgetikt.

Als wij een stappenplan voor onze klanten opstellen, dan is de ideale structuur :

– Laat bij voorkeur de eigen leveringsvoorwaarden prevaleren. Dat moet altijd de insteek zijn.

– Indien dat niet mogelijk is, om dan goed de risico’s in beeld te brengen en te bekijken of de verzekeringen daarop aansluiten.

– Daarnaast is het essentieel om de verzekeraar/adviseur te raadplegen of er mag worden afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden en welke condities dan van toepassing zijn

– En definieer daarnaast goed welke contractvoorwaarden niet te accepteren zijn en communiceer dat met de klant

Mocht dit uiteindelijk leiden tot het niet doorgaan van de opdracht kan dat geen slechte keuze zijn. Als alles goed loopt tijdens de opdracht dan is het natuurlijk geen issue, maar onze ervaring is dat dit niet altijd het geval is. En dan is het beter vooraf goed te onderhandelen dan achteraf op de blaren te moeten zitten.

 

Lees meer

Waar kan ik terecht bij ziekte van Fase A, B of C ?

We krijgen regelmatig de vraag hoe het nu precies geregeld is mbt de loondoorbetaling , verzekering, UWV, ziektewet  in combinatie met de verschillende Fase’s van uitzendkrachten. Onderstaand een hele korte uitleg.

Fase A

Uitzendkrachten met Fase A vallen bij ziekte direct terug op de ziektewet. Daarbij zijn twee opties. Standaard wordt dit verzorgd door het UWV. Is er gekozen voor het eigen risico dragerschap dan pakt de verzekeraar in combinatie met gespecialiseerde árbodiensten’ dit op.

Fase B

In Fase B is er sprake van een contract voor bepaalde tijd. Als de uitzendkracht ziek wordt dan komt deze tot contractdatum voor rekening van het uitzendbureau of de verzekeraar indien deze toestaat dat Fase B uitzendkrachten meeverzekerd zijn. De mogelijkheden daarvoor zijn overigens beperkt in de huidige markt. Na afloop van het contract komt de uitzendkracht in de ziektewet en is weer het UWV of de verzekering voor het eigen risico dragen van toepassing.

Fase C

Deze fase is mee te verzekeren op de verzuimverzekering voor het vaste (kantoor)personeel. De eerste twee jaar van ziekte volgt er op deze verzekering een uitkering, onder voorbehoud dat de werknemer begeleid wordt conform de eisen van de Wet Poortwachter.

Wij zijn inmiddels betrokken bij een pilot met een verzekeraar om 1 gecombineerde verzekering aan te bieden voor alle fase’s . Dat wordt dan een combinatie van ziektewet- en verzuimverzekering. Iedereen die ziek of arbeidsongeschikt is kan dan op dezelfde manier aangemeld worden en er is een sluitende dekking voor iedereen.

WGA

Bovenstaand stuk is specifiek van toepassing gedurende de eerste twee jaar van ziekte/ arbeidsongeschiktheid. Na die 2 jaar komt de uitzendkracht in de WIA terecht. Per 1 januari 2017 wordt de WGA-vast en de WGA-flex premie samengevoegd. Een interessante maar ook belangrijke ontwikkeling waarop ik later uitgebreid terug.

Lees meer