Branches

Speciaal gericht op uw branche

Wij geven advies aan bedrijven in de uitzendbranche. Een van de eisen die we daarbij hanteren is dat deze aangesloten moeten zijn bij een branche-vereniging  of van plan zijn zich daarbij aan te sluiten.

Door aangesloten te zijn geeft u als bedrijf aan dat bepaalde normen/ waarden  en wetgeving binnen uw bedrijf goed gevolgd worden. Daarmee weten wij, uw adviseur,  de verzekeraar , uw klant en de uitzendkracht dat er op een nette manier gehandeld wordt en dat ook uw aansprakelijkheid  op een goede manier ingeperkt wordt.  Doet u dit niet op een goede manier dan neemt u nogal wat risico’s.

Om het belang hiervan te onderstrepen is M.E.B. Bedrijfsverzekeringen ook business partner geworden van de VIA.

In de voorwaarden van de ABU en NBBU worden bepaalde eisen neergelegd ten aanzien van verzekeringen en aanvullende dekkingen voor uitzendkrachten. Deze zijn bij ons bekend en wij kunnen u daarover adviseren.

De flex-branche is uniek, complex en  verandert snel. Onze klanten waarderen dat er een specialist zit die weet waarover het gaat, pro-actief met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen adviseert en branche-oplossingen kan aanbieden die nodig zijn.  Wij gaan natuurlijk ook graag voor u aan de slag.